Interim management en crisis management bij mogelijke Insolventie

Wanneer u ons bezoekt, betekent dit dat u zich mogelijk zorgen maakt om de continu├»teit van uw bedrijf en dat het roer om moet. Bij het reorganiseren van een bedrijf is een goede regisseur belangrijk. Iemand die de activiteiten co├Ârdineert en ontwikkelingen op elkaar afstemt. U helpt de gewenste koers uit te zetten. Iemand die de regels kent en binnen complexe regelgeving de weg weet te vinden. Rob Slikker is zo iemand. Veel praktische ervaring en een uitgebreid netwerk. Hij is gespecialiseerd in het verlenen van management bij bedrijven in crisissituaties.

Als adviseur en interim manager richt hij zich met zijn bureau MIND Management Support vooral op bedrijven tot 250 medewerkers. Met de ervaring die hij als crisismanager heeft opgedaan bij bedrijven in crisis c.q. insolventie situaties kan hij bedrijven van dienst zijn met praktische adviezen, helder en duidelijk management.

Hij kan u stimuleren om voor uw bedrijf een concreet antwoord te vinden op de volgende vier kernvragen:
- waar staan we nu als bedrijf, hoe staan we er voor
- waar gaan we heen als bedrijf
- hoe komen we daar
- hoe weten we dat we er zijn.

Wat doet MIND

Advisering en interim management bij bedrijven in crisissituaties.

Ons commitment

Wij zijn volledig onafhankelijk in onze dienstverlening en werken dus alleen voor u.
Wij werken als partner samen met onze klanten.